Browsing Category

Poradna

Poradna

Nech mámu na pokoji!

9.6.2016  | 
hiding-1209131_1920

Minulý příběh klientky Intervenčního centra měl mezi Vámi obrovský úspěch a já bych chtěla takto poděkovat všem, kteří si našli čas k přečtení a sdílení. Je velice důležité, aby co nejvíce lidí mělo povědomí o problematice domácího násilí a možnostech pomoci. Doufám, že Vás stejně tak osloví i dnešní příběh.  Je hrozné, když se kdokoliv ocitne v roli oběti domácího násilí, je však mnohem horší, pokud se obětí stane dítě, které neví jak celou situaci řešit…

pokračovat ve čtení

Poradna

Mlčení bolí

31.3.2016  | 
????????????????????????????????????

V červnu roku 2015 spustila Asociace pracovníků intervenčních center ČR celostátní kampaň Mlčení bolí, která je součástí projektu s názvem „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“. Celý projekt je financován z Norských fondů a kampaň Mlčení bolí realizuje agentura Guideline, s.r.o. Praha. Hlavním cílem je rozbourat mýty a tabu kolem domácího násilí a zviditelnit činnost Intervenčních center v České republice. pokračovat ve čtení

Poradna

Násilí není normální!!!

23.1.2016  | 
Upset Brother comforting his baby sister.

Domácí násilí většina z nás chápe především jako fyzické týrání mezi partnery. Forem domácího násilí je ovšem mnohem víc a nemusí jít nutně o vztah manželský nebo jinak příbuzenský – podmínkou je sdílení společné domácnosti, to že se násilí opakuje a role agresora se nestřídá. Mimo fyzické násilí sem samozřejmě patří i násilí psychické (nadávky, ponižování, zesměšňování…), sexuální zneužívání, ale i méně známé formy jako sociální izolace, ekonomická kontrola a okrajově i expartner stalking. pokračovat ve čtení